Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Prudnik w latach 2010-2015

Artur Żurakowski

Abstract

The dissertation presents the extent of a local development realization in the Prudnik county for the years 2010-2020, with a particular consideration of aims included in the county development strategy. Central Statistical Office data about Prudnik county, research and surveys conducted in a local job center, the Municipal Council as well as among local businessmen and employers have been used in the analysis. The article also assesses changes in local development based on literature and global tendencies. Critical assessment of the realization of the level of the Prudnik county development policy has been conducted as well as change directions in this field have been suggested in the conclusion.
Author Artur Żurakowski (ES)
Artur Żurakowski,,
- Faculty of Economic Sciences
Other language title versionsThe realisation of the Development Strategy of the Prudnik County in 2010-2015
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No467
Pages268-278
Keywords in Polishrozwój lokalny, gmina Prudnik, zmiany regionalne, lokalizm
Keywords in Englishlocal development, Prudnik county, regional changes, localism
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rozważania na temat stopnia realizacji rozwoju lokalnego gminy Prudnik na lata 2010-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zadań nakreślonych w strategii rozwoju gminy. W analizie wykorzystano także dane GUS-u odnoszące się do gminy Prudnik, badania i ankiety przeprowadzone w lokalnym biurze pracy, urzędzie gminy oraz w grupie lokalnych przedsiębiorców i pracodawców. W artykule zawarto też ocenę zmian w rozwoju lokalnym Prudnika na podstawie literatury z uwzględnieniem tendencji globalnych. W podsumowaniu artykułu przeprowadzono krytyczną ocenę stopnia realizacji polityki rozwojowej gminy Prudnik i zaproponowano kierunki zmian w tym zakresie.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.467.21
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40734
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zurakowski_Realizacja_strategii_rozwoju_gminy_prudnik.pdf 693,36 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRegiony, metropolie, miasta
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back