Jak odpowiedzialny biznes może niwelować nierówności dochodowe społeczeństwa

Marta Romanow

Abstract

Diminishing economic disparities of households is considered to be one of the biggest challenges in the twenty-first century. This article attempts to present the social consequences of asymmetric stratification of incomes. At the same time, it indicates the declining role of the state in influencing the economic sphere of the country in favour of the dominant forces of large international companies. The aim of the following article is an attempt to prove that business has a real driving force in reducing the prevalence of these disparities of incomes, if their strategy undertakes socially responsible activities.
Author Marta Romanow (WUE)
Marta Romanow,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsHow responsible business may diminish income inequality of society
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1 (13)
Pages60-69
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, nierówności dochodowe, wskaźnik Giniego
Keywords in Englishcorporate social responsibility, income inequality, Gini indicator
Abstract in PolishNiwelowanie dysproporcji ekonomicznych gospodarstw domowych uznawane jest za jedno z największych wyzwań w XXI wieku. W artykule podjęto próbę przedstawienia społecznych konsekwencji wynikających z asymetrycznego rozwarstwienia dochodowego. Wskazano jednocześnie na słabnącą rolę państwa w oddziaływaniu na sferę ekonomiczną kraju na rzecz dominującej siły wielkich przedsiębiorstw międzynarodowych. Celem badawczym prezentowanego opracowania jest próba udowodnienia, że biznes ma moc sprawczą w ograniczeniu występowania tych dysproporcji dochodowych, jeżeli w swojej strategii uwzględni podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.1.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40609
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Romanow_Jak_odpowiedzialny_biznes_moze_niwelowac.pdf 394,08 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back