Targi turystyczne jako narzędzie aktywności promocyjnej powiatu jeleniogórskiego

Piotr Zawadzki

Abstract

The purpose of the article is to present the issues related to the promotion of tourism regions using the promotional tools which are fairs. Firstly, the theoretical part of the article presents the problem of territorial marketing and its impact on the development of territorial units. In the next part the author presents the tourism product of the region and the possibility of promotion. The author also presents the essence and characteristics of activities related to the organization of fairs, as well as the development of trade fairs in Poland in recent years. In the final section he presents examples of the use of this promotion element on the example of the district of Jelenia Góra. Tourist fairs are presented in which Jelenia Góra region participates, as well as the annual event of TOURTEC fair, organized by the district of Jelenia Góra
Author Piotr Zawadzki (EMaT / DMaTM)
Piotr Zawadzki,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsTourist fairs as a tool for promotional activity of Jelenia Góra district
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages627-636
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmarketing terytorialny, promocja regionu turystycznego, targi turystyczne
Keywords in Englishterritorial marketing, promotion of tourist region, tourist fairs
Abstract in PolishCelem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z promocją regionów turystycznych przy wykorzystaniu narzędzia promocyjnego, jakim są targi. Na wstępie, w części teoretycznej artykułu przedstawiono problematykę marketingu terytorialnego oraz jego wpływu na rozwój jednostek terytorialnych. W dalszej części omówiono produkt regionu turystycznego oraz możliwości jego promocji. Zaprezentowano również istotę i cechy działań związanych z organizacją targów, a także rozwój imprez targowych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. W końcowej części ukazano przykłady zastosowania tego elementu promocji na przykładzie powiatu jeleniogórskiego. Przedstawione zostały targi turystyczne, w których uczestniczy region jeleniogórski, a także coroczną imprezę targową TOURTEC, której organizatorem jest powiat jeleniogórski
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.59
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41612
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zawadzki_Targi_turystyczne_jako_narzedzie.pdf 341,76 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back