Ewolucja koncepcji budżetowania od zera

Marcin Kowalewski

Abstract

Zero-base budgeting has again become popular among managers. According to the survey of Bain & Company this concept of budgeting, over 40 years after its creation, is enjoying a renaissance. Zero-base budgeting means to plan company activity “from scratch” – from zero. It is not only a powerful tool for cost reduction and continuous improvement, but a unique mind-set shift that upends managers default assumptions. The paper offers the critical evaluation of the zero-base budgeting evolution. It discusses the traditional zero-base budgeting process and new approach to this concept
Author Marcin Kowalewski (MISaF / IR / KRC)
Marcin Kowalewski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe evolution of zero-base budgeting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages258-265
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudżetowanie od zera, budżetowanie w przedsiębiorstwie
Keywords in Englishzero-base budgeting, budgeting in an enterprise
Abstract in PolishBudżetowanie od zera stało się ponownie popularne wśród menedżerów różnorodnych organizacji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Po 2013 roku budżetowanie od zera jest wdrażane do coraz większej liczby przedsiębiorstw. Koncepcja ta jest na pewno ciekawą alternatywą dla tradycyjnego, krytykowanego budżetowania przyrostowego. Metoda budżetowania od zera oznacza traktowanie każdego cyklu budżetowania jako autonomicznego, bez wspierania się danymi historycznymi. Jednym z najważniejszych powodów jej ponownej popularności jest ukierunkowanie na istotną redukcję kosztów i ciągłe doskonalenie działalności przedsiębiorstwa. Budżetowania od zera nie traktuje się jednak jako narzędzia ukierunkowanego wyłącznie na redukcję kosztów, ale jako istotny, koherentny element systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który wymusza zmianę ról i kryteriów podejmowania decyzji, wprowadza odpowiedzialność, skuteczny nadzór i efektywne działania. Celem niniejszego artykułu jest porównanie i krytyczna analiza pierwotnej wersji budżetowania od zera oraz nowego podejścia do tej koncepcji, czyli określnie, jak w ciągu czterdziestu lat zmieniło się jej wykorzystanie w organizacjach
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.23
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41896
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kowalewski_Ewolucja_koncepcji_budzetowania_od_zera.pdf 382,61 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back