Analiza ryzyka renty hipotecznej i odwróconego kredytu hipotecznego

Agnieszka Marciniuk

Abstract

The reverse annuity contract and reverse mortgage allow a property owner to receive a monthly benefit in return for the transfer of the ownership onto the company. These products have become of greater interest and are more popular, in particular in the situation of the aging of the Polish society and growth of the future lifetime. The infor-mation is given only about their advantages. No mention is about disadvantages and risks related with these products. The merely drawback is that the reverse annuity contract carries a risk in the event of mortgage fund bankruptcy. This is not the only risk associat-ed with the reverse annuity contract, as well as the reverse mortgage. The increase of interest of these products causes that the analysis of risk is a very important issue. The aim of this article is an overview and analysis of the risk and disadvantages connected with one of both products. The risk analysis is combined with theoretical deduction about the risks of these products and the numerical examples. The life annuities are used for the calculation. A fixed interest rate and a function depending on time specified by Svensson model are applied. The determination of real value of the property is made on the basis of so-called mixed method, which includes a comparative approach and the method of cor-recting the average price per square meter.(original abstract
Author Agnieszka Marciniuk (MISaF / IZM / KS)
Agnieszka Marciniuk,,
- Katedra Statystyki
Other language title versionsThe Analysis of the Risk of Reverse Annuity Contract and Reverse Mortgage
Journal seriesŚląski Przegląd Statystyczny, ISSN 1644-6739, e-ISSN 2449-9765, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15(21)
Pages169-182
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishhipoteka, odwrócona pożyczka hipoteczna, stopa procentowa, wycena nieruchomości
Keywords in Englishmortgage, reverse mortgage, interest rate, real estate valuation
Abstract in PolishRenta hipoteczna oraz odwrócony kredyt hipoteczny umożliwiają właścicielowi nieruchomości otrzymywanie comiesięcznego świadczenia w zamian za przekazanie nieruchomości firmie zainteresowanej jej nabyciem. Produkty te wzbudzają coraz większe zainteresowanie i stają się coraz bardziej popularne, szczególnie w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego i obserwowanego wzrostu przeciętnego dalszego trwania życia. Renta hipoteczna jest dostępna w Polsce od 2005 r., natomiast kredyt hipoteczny nie jest obecnie jeszcze oferowany przez żadną instytucję finansową w Polsce, choć jest produktem konkurencyjnym dla renty hipotecznej. W ogólnie dostępnych mediach podaje się jedynie informacje o ich zaletach. Nie wspomina się natomiast o wadach produktów ani o ryzyku, którym owe produkty są obarczone. Jedyną wadą, o której można przeczytać, jest to, że renta hipoteczna niesie za sobą ryzyko w przypadku bankructwa funduszu hipotecznego. Nie jest to jedyne ryzyko związane z nabyciem renty hipotecznej, jak również odwróconego kredytu hipotecznego. W obliczu zwiększającego się zainteresowania tymi produktami ryzyko jest bardzo ważnym problemem. Dlatego też w artykule podjęto się analizy ryzyka, połączonej z wywodem teoretycznym na temat ryzyka tych produktów oraz przykładami numerycznymi. Do obliczeń zastosowany jest aparat rent życiowych. Przyjęto stałą stopę procentowaną oraz funkcję czasu określoną modelem Svenssona. Do wyceny nieruchomości zastosowano tzw. metodę mieszaną, która obejmuje podejście porównawcze i metodę korygowania średniej ceny za m2 wycenianej nieruchomości.(abstrakt oryginalny)
DOIDOI:10.15611/sps.2017.15.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41407
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Marciniuk_Analiza_ryzyka_renty_hipotecznej_i_odwroconego.pdf 533,68 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back