Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji podatkowych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce

Dominika Florek

Abstract

Taxes are an inseparable aspect of business. Entrepreneurs have choice of using several available taxes in Poland. What factors influence the choice of tax form? What taxpayers’ decisions depend on and how to measure the strength of the impact of individual factors that condition them. Key dimensions affecting taxpayers’ decisions can be divided into four levels: psychological, economic, organizational and it is impossible to separate them completely. The subject of the work are entrepreneurs who have the actual normative. The areas overlap because possibility to choose the form of taxation. Currently, many changes are taking place in Poland in the tax sphere. Paying taxes is an interesting topic which raises a lot of controversy.
Author Dominika Florek (WUEB)
Dominika Florek,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsFactors affecting tax decisions by entrepreneurs in Poland
Pages109-115
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishpodatki, mentalność, psychologia, zachowanie, przedsiębiorca
Keywords in Englishtaxes, mentality, psychology, behaviour, entrepreneur
Abstract in PolishPodatki są nieodłącznym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z kilku dostępnych wariantów opodatkowania w Polsce. Jakie czynniki wpływają na wybór formy podatku? Od czego zależą decyzje podatników i jak zmierzyć siłę oddziaływania poszczególnych czynników, które je warunkują? Kluczowe wymiary oddziałujące na decyzje podatników można podzielić na cztery płaszczyzny: psychologiczną, ekonomiczną, organizacyjną oraz normatywną. Obszary zachodzą na siebie, ponieważ niemożliwe jest całkowite oddzielenie ich od siebie. Podmiotem pracy są przedsiębiorcy, którzy mają faktyczną możliwość wyboru formy opodatkowania. Obecnie w Polsce zachodzą liczne zmiany podatkowe oraz wzrasta liczba osób zakładających działalność gospodarczą. Temat opodatkowania przedsiębiorstw jest interesujący i budzi kontrowersje.
Languagepl polski
File
Florek_Czynniki_wplywajace_na_podejmowanie_decyzji_podatkowych_przez_osoby.pdf 335,6 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back