Rachunkowość zarządcza a odnowa modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Ujęcie syntetyczne

Marcin Wierzbiński

Abstract

In the article the author tries to scrutinize the problem regarding information supporting business model renewal by management accounting instruments. The aim of the article is to prove that management accounting possesses instruments that can be used to information support of decision making process in each step of business model renewal. the relationships between business model and performance management. Firstly, there was presented the essence of business model and the goal of this article. In the next part of the article there was formulated the definition of business model renewal that is a part of strategic renewal of a company. In the last part of the article there were presented the possibilities of usage of management accounting instruments in different phases of business model renewal.
Author Marcin Wierzbiński (MISaF / IR / KRC)
Marcin Wierzbiński,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsManagement accounting vs. business model renewal. Synthetic depiction
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages453-467
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishmodel biznesowy, odnowa, rachunkowość zarządcza
Keywords in Englishbusiness model, renewal, management accounting
Abstract in PolishAutor artykułu podejmuje problem dotyczący możliwości informacyjnego wspomagania procesu odnowy modelu biznesowego przedsiębiorstwa przez narzędzia z obszaru rachunkowości zarządczej. Celem opracowania jest zatem wykazanie, że rachunkowość zarządcza dysponuje narzędziami, które mogą być wykorzystane do informacyjnego wspomagania podejmowania decyzji w każdym z etapów odnowy modelu biznesowego przedsiębiorstwa. W pierwszej części została przedstawiona istota modelu biznesowego, a także cel artykułu. W kolejnej części zaprezentowano definicję odnowy modelu biznesowego przedsiębiorstwa, która wpisuje się w odnowę strategiczną. W trzeciej części opracowania zaprezentowano możliwości wykorzystania narzędzi z obszaru rachunkowości zarządczej w poszczególnych etapach odnowy modelu biznesowego przedsiębiorstwa.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.42
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wierzbinski_M_Rachunkowosc_Zarzadcza_a_Odnowa_Modelu_Biznesowego_2018.pdf 1,28 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back