Ogólne zasady budowy rachunku kosztów

Paulina Gierus

Abstract

The article is devoted to the methods of calculating cow’s milk production costs. The work aims to present a scheme that gives a real picture of the expenditure incurred during the production process. Currently used methods were discussed. It was noted that the results obtained from them were not a sufficient source of management information. Based on specific aspects of milk production, the most relevant concept was selected. The possibilities of its practical application were evaluated.
Author Paulina Gierus (WUEB)
Paulina Gierus,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsGeneral principles of cost accounting construction
Pages20-28
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishprodukcja mleka, produkty rolnicze, kalkulacja kosztów, koszt jednostkowy
Keywords in Englishmilk production, agricultural products, cost calculation, unit cost
Abstract in PolishArtykuł został poświęcony metodom kalkulacji kosztów produkcji mleka krowiego. Celem pracy było przedstawienie metody dającej rzeczywisty obraz nakładów ponoszonych w ramach procesu produkcyjnego. Omówiono obecnie wykorzystywane metody. Zauważono jednak, że rezultaty uzyskiwane za ich pośrednictwem nie są wystarczającym źródłem informacji zarządczej. Na podstawie specyficznych aspektów produkcji mleka wyłoniono najbardziej trafną koncepcję i oceniono możliwości jej implementacji w praktyce.
Languagepl polski
File
Gierus_Metody_kalkulacji_kosztow_produkcji_mleka_krowiego.pdf 360,17 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back