Dynamika i kierunki rozwoju inwestycji firm japońskich w województwie dolnośląskim

Maja Kiba-Janiak , Tomasz Kołakowski

Abstract

The main objective of the hereby article is to present the dynamics of inflowing investments performed by enterprises with Japanese capital in Lower Silesian Voivodeship during the recent several years in quantitative oriented perspective. Information regarding their type of activities and potential development directions has also been included.
Author Maja Kiba-Janiak (EMaT / DSMaL)
Maja Kiba-Janiak,,
- Department of Strategic Management and Logistics
, Tomasz Kołakowski (EMaT / DSMaL)
Tomasz Kołakowski,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Other language title versionsInvestments of japanese companies in the Lower Silesian voivodeship - dynamics and directions of development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No393
Pages120-132
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishinwestycje firm japońskich, dynamika, kierunki rozwoju, województwo dolnośląskie
Keywords in Englishinvestment of Japanese companies, dynamics, directions of development, Lower Silesiean Voivodeship
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie dynamiki i kierunków inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa z kapitałem japońskim w województwie dolnośląskim w ostatnich kilkunastu latach w ujęciu ilościowym. W pierwszej części artykułu zaprezentowano ogólne informacje dotyczące istoty i teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Następnie krótko scharakteryzowano podstawowe dane gospodarki Japonii oraz zarys polsko-japońskich stosunków gospodarczych. W dalszej części przeprowadzono ogólną analizę inwestycji zagranicznych w województwie dolnośląskim. Druga część pracy to szczegółowa analiza inwestycji z kapitałem japońskim w województwie dolnośląskim w latach 2003- 2013. Z przeprowadzonych badań wynika, iż Japonia jest jednym z najmocniej inwestujących zarówno w Polsce, jak i na Dolnym Śląsku (w ujęciu ilościowym) krajem spoza UE. Należy ponadto podkreślić postępujący z czasem wzrost różnorodności w zakresie rodzaju prowadzonej działalności przez japońskie podmioty zlokalizowane w omawianym województwie.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.393.12
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kiba_Janiak_Kolakowski_Dynamika_i_kierunki_rozwoju_inwestycji.pdf 758,63 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrProblemy rozwoju regionalnego i lokalnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back