Organizacja nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem województw

Łukasz Żabski

Abstract

The main aim of this article is to present the results of research on the organization of ownership supervision over commercial companies, in which the voivodeships have shares or stocks. In pursuing this objective methods of analysis and criticism of literature and methods of quantitative and qualitative research by using the internal documents and observation techniques were used. In the first part of the article own tasks of voivodeships were presented and business activity by voivodeships government were discussed. Then the concept of voivodeships companies were defined and ownership supervision over companies with the participation of local government units were characterized. Based on the results of research the organization of supervision over companies with the participation of voivodeships were presented.
Author Łukasz Żabski (EaE / IES / DMaFE)
Łukasz Żabski,,
- Department of Management and Food Economy
Other language title versionsOrganization of the ownership supervision over the companies with the participation of voivodships
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No338
Pages109-123
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishjednostki samorządu terytorialnego, województwo, nadzór właścicielski, spółki wojewódzkie
Keywords in Englishlocal government units, voivodeships, ownership supervisor, voivodeships companies
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących organizacji nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których województwa posiadają udziały bądź akcje. W realizacji powyższego celu zostały wykorzystane metody analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metody ilościowe i jakościowe przy u życiu badania dokumentów wewnętrznych oraz techniki obserwacji. W pierwszej części artykułu wskazano zadania własne województw, omówiono podejmowanie działalności gospodarczej przez samorząd województwa. Następnie zdefiniowano pojęcie spółek wojewódzkich oraz scharakteryzowano nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie uzyskanych wyników badań zaprezentowano organizację nadzoru nad spółkami z udziałem województw.
URL https://sbc.org.pl/dlibra/publication/319307/edition/301730/content
Languagepl polski
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back