Strategie cenowe w sieciach handlowych - stan obecny i tendencje zmian

Paweł Waniowski

Abstract

This article aims to identyfy and analise key aspect of pricing strategies of retail chains oprating in Poland, along with an attempt to highlight their change trends. It presents the assumptions and chracteristics of pricing strategies in large enterprises together with their conditions related to consumers behaviour. Next, it discuss the price formation process, identifies regularities and emphasises the problems related to the low price strategy dominating in retail chans' practise. On this basis, taking into account numerous development trends, mainly concerning development of new technologies, an attempt was made to identyfy changes in pricing strategies of retail chains in Poland, which are currently taking place and will take place in the near future.
Author Paweł Waniowski (ES / IM / DMR)
Paweł Waniowski,,
- Department of Marketing Research
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol4
No375
Pages227-237
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcen, strategie cenowe, sieci handlowe
Keywords in Englishprice, pricing strategies, retail chains
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja i analiza kluczowych aspektów strategii cenowych sieci handlowych funkcjonujących w Polsce wraz z próbą wyodrębnienia tendencji zmian. W opracowaniu przedstawiono założenia i cechy charakterystyczne strategii cenowych w dużych przedsiębiorstwach wraz z ich uwarunkowaniami związanymi z zachowaniami nabywców. Następnie omówiono proces kształtowania cen, zidentyfikowano prawidłowości i zaakcentowano problemy związane z dominującą w praktyce sieci handlowych strategia niskich cen. Na tej podstawie, uwzględniając liczne trendy rozwojowe, dotyczące przede wszystkim rozwoju nowych technologii, podjęto próbę identyfikacji zmian w strategiach cenowych sieci handlowych w Polsce, które dokonują się obecnie ii będą miały miejsce w najbliższej przyszłości.
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back