Functioning of local and regional units in contemporary economic conditions. Chosen aspects

Stanisław Korenik , Małgorzata Rogowska

Abstract

Contemporary economy can be characterized by a simultaneous lack of space, growth of international exchange, growing importance of international corporations and internationalization of financial phenomena, which is undoubtedly favoured by the development of IT techniques. At the same time, along with the development of the knowledge-based economy as a new economic paradigm, the importance of the so-called spatial development increases in the development of spatial units, new factors that primarily include the quality of human capital, specific ICT infrastructure and the quality of business environment institutions. Territorial units must behave flexibly and be part of new trends. The article presents loose considerations on contemporary socio-economic conditions affecting the development of local and regional systems.
Author Stanisław Korenik (ES / DSEaLGA)
Stanisław Korenik,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
, Małgorzata Rogowska (ES / DSEaLGA)
Małgorzata Rogowska,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsFunkcjonowanie jednostek lokalnych i regionalnych we współczesnych realiach gospodarczych. Wybrane aspekty
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2017
No17
Pages67-74
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój lokalny, rozwój regionalny, współczesna gospodarka
Keywords in Englishlocal development, regional development, modern economy
Abstract in PolishWspółczesna gospodarka to równoczesny nie mający w historii miejsca, wzrost wymiany międzynarodowej, rosnące znaczenie korporacji międzynarodowych oraz internacjonalizacja zjawisk finansowych, czemu niewątpliwie sprzyja rozwój technik IT. Równocześnie wraz z kształtowaniem się gospodarki opartej na wiedzy jako nowego paradygmatu gospodarczego, w rozwoju jednostek przestrzennych wzrasta znaczenie tzw. nowych czynników do który przede wszystkim zalicza się jakość kapitału ludzkiego, specyficzną infrastrukturę teleinformatyczną i jakość instytucji otoczenia biznesu. Jednostki terytorialne muszą zachowywać się elastycznie i wpisywać w nowe tendencje. Artykuł prezentuje luźne rozważania nt. współczesnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych wpływających na rozwój układów lokalnych i regionalnych.
DOIDOI:10.15611/br.2017.1.06
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Korenik_S_Rogowska_M_Functioning_Of_Local_And_Regional_Units_In_Contemporary_Economic_2017.pdf 785,68 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back