Intangible resources and competitive position of Polish credit unions

Magdalena Rajchelt-Zublewicz

Abstract

Polish credit unions have been operating on the Polish financial market for nearly twenty five years and have been providing services to nearly two million of their members, which may be an indicative of their competitiveness. The analysis of their situation points out that the market is heterogeneous and diversed by the unions’ size, number of members as well as the quality of their resources. Due to the fact that environmental factors for most Polish credit unions are similar, it is necessary to search for reasons of differences in the achieved competitive position within these organizations. In this context, the question arises about the factors that cause some credit unions to achieve significantly better competitive positions than others. A literature review suggests that the intangible resources might have an influence on the achieved competitiveness. The purpose of this paper is to empirically verify the relationship between intangible assets and the competitive position achieved by Polish credit unions. The author conducted a study in which she examined whether the intangible resources of credit unions could differentiate them in terms of achieved competitive position. The article is a presentation of the results of research in this area
Author Magdalena Rajchelt-Zublewicz (EaE / IES / DMaFE)
Magdalena Rajchelt-Zublewicz,,
- Department of Management and Food Economy
Other language title versionsZasoby niematerialne a pozycja konkurencyjna Polskich Unii Kredytowych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No538
Pages376-389
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishzasoby niematerialne, pozycja konkurencyjna, polskie unie kredytowe
Keywords in Englishintangible resources, competitive position, Polish credit unions
Abstract in PolishPolskie unie kredytowe działają na polskim rynku finansowym od prawie dwudziestu pięciu lat i świadczą usługi blisko dwóm milionom swoich członków, co może świadczyć o ich konkurencyjności. Analiza ich sytuacji wskazuje, że rynek jest heterogeniczny i zróżnicowany pod względem wielkości kas, liczby członków oraz jakości ich zasobów. Ze względu na to, że czynniki środowiskowe dla większości polskich SKOK-i są podobne, należy poszukiwać przyczyn różnic w osiągniętej przez nie pozycji konkurencyjnej. W tym kontekście pojawia się pytanie o czynniki, które powodują, że niektóre unie kredytowe osiągają znacznie lepsze pozycje konkurencyjne niż inne. Przegląd literatury sugeruje, że zasoby niematerialne mogą mieć wpływ na osiągniętą konkurencyjność. Celem niniejszego opracowania jest empiryczne zweryfikowanie zależności między zasobami niematerialnymi a pozycją konkurencyjną osiąganą przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Autorka przeprowadziła badanie, w którym zbadała, czy zasoby niematerialne SKOK-ów mogą je różnicować pod względem osiągniętej pozycji konkurencyjnej. Artykuł stanowi prezentację wyników badań w tym obszarze
DOIDOI:10.15611/pn.2018.538.30
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117079
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Rajchelt-Zublewicz_Intangible_Resources_And_Competitive_Position_Of_Polish_2018.pdf 643,35 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back