Ewolucja polityki rachunkowości w praktyce gospodarczej Federacji Rosyjskiej

Joanna Koczar

Abstract

The introduction of a free-market economy in the Russian Federation, which occurred in the 90s, necessitated some changes in the accounting law and the re-introduction to it of the concept of accounting policy, developed independently by an economic entity. As the concept has evolved over several years since then, influenced by different factors, the purpose of the paper is to analyse the changes that have taken place in the Russian accounting law in the area of accounting policy over that period and to identify the problems currently occurring in practice during its development. The research methods employed in the article include inductive and deductive reasoning, relying on the study of mainly the Russian-language literature of the subject and the provisions of the accounting law of the Russian Federation as well as the pilot interviews conducted for the purposes of this article with the people formulating the accounting policy
Author Joanna Koczar (MISaF / IR / KTRiAF)
Joanna Koczar,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Other language title versionsEvolution of accounting policy in the economic practice of the Russian Federation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No388
Pages107-114
Keywords in Polishpolityka rachunkowości, Rosja, prawo bilansowe, standard
Keywords in Englishaccounting policy, Russia, balance law, standard
Abstract in PolishWdrożenie w latach 90. XX wieku w Federacji Rosyjskiej wolnorynkowej gospodarki wymusiło konieczność zmian prawa bilansowego i wprowadzenia do niego na nowo pojęcia polityki rachunkowości, samodzielnie kształtowanej przez podmiot gospodarczy. Ponieważ ewoluowało ono przez następne lata pod wpływem różnych czynników, celem artykułu jest analiza zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni lat w rosyjskim prawie bilansowym w zakresie polityki rachunkowości i identyfikacja problemów występujących obecnie w praktyce przy jej formułowaniu. Jako metody badawcze wykorzystano wnioskowanie indukcyjne i dedukcyjne, dla którego podstawę stanowiły studia głównie rosyjskojęzycznej literatury przedmiotu i przepisów prawa bilansowego FR oraz pilotażowe wywiady przeprowadzone na potrzeby artykułu wśród osób formułujących politykę rachunkowości
DOIDOI:10.15611/pn.2015.388.11
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Koczar_Ewolucja_polityki_rachunkowosci_w_praktyce.pdf 582,93 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrTeoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back