Znaczenie i wpływ kapitału społecznego na rozwój lokalny

Piotr Paczóski

Abstract

Local development is a complex process being a result of many factors. One of them is social capital. It determines the efficiency of the market. Regardless of the type and place of occurrence, it is one of the most important factors of local development. Such a perception means the correct direction of perception of the economy, society and consequently widely understood economy. The issue of social capital has been since the dawn of history in the philosophy of the world, at the same time acting in the foundations of many hypotheses and disseminations of that term in the language of economists. Social capital brings a lot of good to a state, provided the proper management and a rapidly growing economy.However, its negative dimension, which can have a devastating impact on local development,should not be underestimated
Author Piotr Paczóski (EMaT)
Piotr Paczóski,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThe significance and impact of social capital on the local development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No391
Pages229-238
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał, społeczeństwo, rozwój, rząd, gospodarka
Keywords in Englishcapital, society, development, government, economy
Abstract in PolishRozwój lokalny to złożony proces następujący pod wpływem wielu czynników. Jednym z nich jest kapitał społeczny. Determinuje on efektywność i dynamikę funkcjonowania rynku. Bez względu na rodzaj i miejsce występowania stanowi on jeden z najistotniejszych czynników rozwoju lokalnego. Takie jego rozumienie oznacza właściwy kierunek postrzegania gospodarki, społeczeństwa, a co za tym idzie – szeroko pojętej ekonomii. Problematyka kapitału społecznego występowała od zarania dziejów w filozofii świata, jednocześnie stanowiąc podwaliny wielu hipotez i upowszechnienia tegoż terminu w języku ekonomistów. Kapitał społeczny wnosi do państwa wiele dobrego, pod warunkiem właściwego zarządzania i prężnie rozwijającej się gospodarki. Nie należy jednak bagatelizować jego negatywnego wymiaru, który może mieć druzgocący wpływ na rozwój lokalny. Proces ten jest kluczowy dla zaistnienia regionu oraz promocji województwa
DOIDOI:10.15611/PN.2015.391.24
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Paczoski_Znaczenie_i_wplyw_kapitalu_spolecznego.pdf 99,24 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back