Methodological issues of management reporting systems design

Bartłomiej Nita

Abstract

The article presents the methodological considerations of management reporting systems design. In the first part of the paper the nature and scope of management reporting were concisely explained, and moreover the role of this form of reporting information in the field of management accounting was elaborated. Then the rules of creating management dashboards and scorecards as well as the procedure of pre-implementation analysis that should be followed while designing a management reporting system were discussed. In the second part of the article the most important rules for the implementation of internal reporting with particular regard to contingent factors were described. Considerations conducted in the article are summarized with a discussion of the issues related to the design of key performance indicators starting from the identification of the business objectives and critical success factors and ending with the regular update of a set of metrics.
Author Bartłomiej Nita (MISaF / IR / KTRiAF)
Bartłomiej Nita,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No375
Pages105-116
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsprawozdawczość zarządcza, projektowanie, pomiar dokonań
Keywords in Englishmanagement reporting, design, performance measurement
Abstract in PolishW artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania projektowania systemów sprawozdawczości zarządczej. W pierwszej części opracowania syntetycznie wyjaśniono istotę i zakres sprawozdawczości zarządczej oraz rolę tej formy raportowania w obszarze rachunkowości zarządczej. Następnie wyjaśniono zasady tworzenia kokpitów i raportów menedżerskich oraz procedurę analizy przedwdrożeniowej, która powinna być przeprowadzona na potrzeby zaprojektowania systemu sprawozdawczości zarządczej. W drugiej części artykułu omówiono najważniejsze zasady wdrażania raportowania wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań sytuacyjnych. Rozważania prowadzone w artykule są podsumowane omówieniem problemów związanych z projektowaniem kluczowych mierników dokonań, poczynając od identyfikacji celów przedsiębiorstwa i krytycznych czynników sukcesu, a kończąc na okresowej aktualizacji zbioru mierników.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.375.12
Languageen angielski
File
Nita_Methodological_issues_of_management_reporting.pdf 409,31 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrQuantitative methods in accounting and finance
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back