Budżet obywatelski, jako instrument partycypacji społecznej w mieście Jelenia Góra

Aneta Sempiak

Abstract

The A rticle discus ses th e idea and objectives of Social P articipation , and the concepts of Participatory Budget , as a manag ement tool of local development. It shows, the development of this idea in Poland and around the world. It also shows p ossible positive and negative effec ts of the implementation of P.B . The Author presented, the functioning of the Cit i- zens Budget in Jelenia Go ra over the years 2013 - 2016, the winning pr oects and the rules for the ir selection , and also the Participatory B udget assumptions in 2017 for the Jelen ia Gora city.
Author Aneta Sempiak (EMaT)
Aneta Sempiak,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol40
No1
Pages139-152
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishW artykule przedstawiono ideę i cele partycypacji społecznej, omówiono koncepcję budżetu partycypacyjnego, jako narzędzia zarzadzania rozwojem lokalnym. Przedstawiono rozwój tej idei w Polsce i na świecie. Ukazano możliwe pozytywne i negatywne efekty wdrażania BP. Zaprezentowano funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w mieście Jelenia Góra na prz e- strzeni lat 2013 -20 16, przedstawiając zwycięskie projekty oraz zasady ich wyboru oraz założenia Budżetu Partycypacyjnego dla miasta Jeleniej Góry na rok 2017.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-40.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back