Zastosowanie metody IPA w procesie formułowania lokalnej polityki rozwoju

Marta Kusterka-Jefmańska , Piotr Rogala

Abstract

The paper concerns planning for the dev elopment of municipalities and districts . It proposes to replace (or enrichment) SWOT analysis – used in the process of diagnosing the state of the municipality or district – with importance – performance analys is (IPA). The study used the results of the quality of life studies conducted among residents of 12 Polish municipal i- ties . The authors of the elaboration emphasize the need for further research on this topic
Author Marta Kusterka-Jefmańska (EMaT / DQaEM)
Marta Kusterka-Jefmańska,,
- Department of Quality and Environmental Management
, Piotr Rogala (EMaT / DQaEM)
Piotr Rogala,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
Vol36
No6
Pages505-524
Publication size in sheets0.95
Abstract in PolishArtykuł dotyczy planowania rozwoju gmin i powiatów. Zaproponowano w nim zastąpienie (lub uzupełnienie) metody SWOT – wykorzystywanej w procesie diagnozowania stanu rozwoju gminy/powiatu – analizą oceny i wa ż ności (IPA). W opracowaniu wykorzystan o wyniki badań jakości życia przeprowadzone wśród mieszkańców 12 polskich gmin . Autorzy opracow a- nia pokreślili potrzebę prowadzenia dalszych badań na ten tem
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-07-03)
Additional fields
Tyt_nr:Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back