Sprawozdawczość środowiskowa polskich mikroprzedsiębiorstw

Joanna Zuchewicz

Abstract

The article discusses the need for preparing environmental reports by microenterprises in the form suggested by Polish legislators. In the course of preparing environmental reports by large enterprises, having crucial impact on current and future condition of the environment, seems quite obvious, however, preparing such reports for a microenterprise raises numerous doubts. The purpose of this article is to determine the scope of environmental reporting prepared by Polish microenterprises and to identify both advantages and costs associated with issuing such reports by these entities. The content of the study is based on domestic literature studies, the review of legal acts covering the discussed subject matter, as well as the author’s scientific and practical considerations and experiences. The identified goal was pursued following analysis, induction and inference methods. Having analyzed the advantages and costs of environmental reporting the author suggested a simplified form of mandatory environmental reporting adequate for microenterprises.
Author Joanna Zuchewicz (EMaT / DFaA)
Joanna Zuchewicz,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsEnvironmental Reporting of Polish Microenterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No479
Pages185-194
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsprawozdawczość środowiskowa, raporty środowiskowe, mikroprzedsiębiorstwo
Keywords in Englishenvironmental reporting, environmental reports, microenterprise
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rozważania na temat konieczności sporządzania sprawozdań środowiskowych przez mikroprzedsiębiorstwa w postaci zaproponowanej przez polskich ustawodawców. O ile sporządzanie raportów środowiskowych przez duże przedsiębiorstwa wydaje się oczywiste, o tyle sporządzanie tego typu sprawozdań przez mikroprzedsiębiorstwa budzi wiele wątpliwości. Celem artykułu jest analiza zakresu sprawozdawczości środowiskowej polskich mikroprzedsiębiorstw oraz identyfikacja korzyści i kosztów ich sporządzania. Treść opracowania oparto na studiach krajowej literatury przedmiotu, aktów prawnych w zakresie poruszanej tematyki oraz na własnych rozważaniach i doświadczeniach autorki na gruncie naukowym i praktycznym. W realizacji celu zastosowano metodę analizy, indukcji i wnioskowania. Po przeanalizowaniu korzyści i kosztów dotyczących raportowania środowiskowego zaproponowano uproszczenie obligatoryjnej sprawozdawczości środowiskowej dla mikroprzedsiębiorstw.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.479.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42560
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zuchewicz_Sprawozdawczsc_srodowiskowa_polskich_mikroprzedsiebiorstw.pdf 839,79 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back