Akcyza w ujęciu obrotu alkoholem w restauracji

Agnieszka Jadaś

Abstract

The article presents issues of alcohol distribution by restaurants. Alcohol consumption is rising in Polish society from year to year. A very high level of income that comes from the distribution of this item, may lead to illegal actions caused by the will of gaining profit. The permission for selling alcohol products may be also received. To run a business appropietly, to buy and sell alcohol in a proper way, it is necessary to get to know the law basics and observing the law changes all the time. The aim of the article is to present infringements in selling alcohol made by Polish enrtrepreneuers. The study used the following research methods: literature studies, analysis of deeds, inference.
Author Agnieszka Jadaś (WUE)
Agnieszka Jadaś,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe excise tax in the context of alcohol trading in a restaurant
Pages160-166
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishsprzedaż alkoholu, akcyza, podatki pośrednie
Keywords in Englishalcohol distribution, excise tax, indirect taxes
Abstract in PolishArtykuł przedstawia problematykę związaną z dystrybucją napojów alkoholowych przez lokale gastronomiczne. Z roku na rok wzrasta spożycie alkoholu przez społeczeństwo w Polsce. Z tego względu wysokie przychody osiągane z jego dystrybucji mogą przekładać się na niezgodne z prawem działania, spowodowane chęcią osiągnięcia zysku. Samo uzyskanie zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych nie oznacza, że nie można go cofnąć. Aby prawidłowo prowadzić działalność oraz dokonywać zakupu oraz sprzedaży alkoholu we właściwy sposób, niezbędne jest zapoznanie się z podstawą prawną oraz obserwowanie następujących zmian w prawie. Celem artykułu jest przedstawienie uchybień w sprzedaży alkoholu dokonywanych przez polskich przedsiębiorców. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę aktów prawnych i wnioskowanie.
Languagepl polski
File
Jadas_Akcyza_w_ujeciu_obrotu_alkoholem_w_restauracji.pdf 274,73 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back