Wielowymiarowa analiza porównawcza sytuacji komunalno-mieszkaniowej powiatów województwa dolnośląskiego

Tomasz Bartłomowicz

Abstract

District as a local government unit between municipality and region performs public tasks in the field of social and technical infrastructure and public policy and safety. The paper presents the analysis of municipal infrastructure and housing of Lower Silesia districts in 2010-2014. The study used diagnostic variables in the form of selected indicators of demographic and housing infrastructure. Research tools were two methods of multivariate statistical analysis − linear ordering and Ward’s clustering method. The results of the analysis identified the districts characterized by the best and the worst minicipality housing situation, as well as similar and outliers districts of Lower Silesia region
Author Tomasz Bartłomowicz (EMaT / DEaCS / ZMiIE)
Tomasz Bartłomowicz,,
- Zakład Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej
Other language title versionsMultidimensional comparative analysis of the municipal-housing situation of lower silesia districts
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages40-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwielowymiarowa analiza statystyczna, sytuacja komunalno-mieszkaniowa powiatów, województwo dolnośląskie
Keywords in Englishmultidimensional comparative analysis, municipal-housing situation of districts, Lower Silesia voivodeship
Abstract in PolishPowiat jako jednostka pośrednia (między gminą a województwem) wykonuje zadania publiczne w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem artykułu była analiza sytuacji infrastrukturalnej (komunalno- -mieszkaniowej) powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2010-2014. W badaniu zastosowano zmienne diagnostyczne w postaci wybranych wskaźników demograficznych oraz infrastruktury mieszkaniowej. Narzędziami badawczymi były metody wielowymiarowej analizy statystycznej w postaci porządkowania liniowego oraz analizy skupień. Wyniki analizy umożliwiły wytypowanie powiatów charakteryzujących się najlepszą oraz najgorszą sytuacją komunalno-mieszkaniową, a także powiatów podobnych oraz odstających
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41486
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bartlomowicz_Wielowymiarowa_analiza_porownawcza_sytuacji_komunalno.pdf 867,03 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back