Rola systemu informacyjnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstw

Marek Gajewski

Abstract

The management of business entities is carried out by analyzing the resources at their disposal, the conditions and setting goals to be achieved. These activities are carried out by collecting and processing data using the information system, inluding IT systems. During the last years, they have been developed and they have gained new functionalities. An appropriately developed information system allows to achieve the set goals with less use of the entity’s resources. This allows to achieve a competitive advantage and create additional value, which translates into an increase in the value of the entity
Author Marek Gajewski (MISaF / IR / KRC)
Marek Gajewski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsThe role of the information system in creating the values of enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages108-118
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem informacyjny, kreowanie wartości podmiotu
Keywords in Englishinformation system, creating the value of the company
Abstract in PolishZarządzanie podmiotami gospodarczymi odbywa się poprzez analizę ich zasobów, warunków otoczenia oraz wyznaczonych celów do osiągnięcia. Czynności te realizuje się poprzez zgromadzenie i przetworzenie danych z wykorzystaniem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, również systemów informatycznych. Na przestrzeni ostatnich lat są one rozwijane, uzyskują nowe funkcjonalności. Odpowiednio skonstruowany system informacyjny pozwala zrealizować wyznaczone cele przy mniejszym zużyciu zasobów. Umożliwia to osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz wykreowanie dodatkowej wartości, która w dłuższej perspektywie przekłada się na wzrost wartości podmiotu
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.10
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gajewski_M_Rola_Systemu_Informacyjnego_w_Tworzeniu_Wartosci_2018.pdf 1,25 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back