Trzydzieści lat rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Natalia Pandel , Letycja Sołoducho-Pelc

Abstract

Entrepreneurship is currently recognized as the strongest economic force that has shaped the modern world. The purpose of this paper is to present the development of Polish entrepreneurship in the period of 1989–2018. The paper discusses the subject of the transformations which have taken place in a period of less than 30 years in Poland and concerned the sector of enterprises. The research methods included a review of literature as well as an analysis of the statistical data from the Central Statistical Office and the results of quantitative research. Considering the distance which existed between domestic companies and enterprises from other countries in 1989, the rate of growth and development of Polish enterprises should be appreciated. When indicating the directions for further research, it is worth paying attention to the analysis of SME’s cooperation with universities and R&D laboratories and. education in the scope of entrepreneurship from an early age
Author Natalia Pandel (ES)
Natalia Pandel,,
- Faculty of Economic Sciences
, Letycja Sołoducho-Pelc (ES / DSMa)
Letycja Sołoducho-Pelc,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsThirty years of the entrepreneurship development in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No538
Pages315-327
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishprzedsiębiorczość, przedsiębiorca, działalność gospodarcza, sektor MSP, rozwój
Keywords in Englishentrepreneurship, entrepreneur, economic activity, SME sector, development
Abstract in PolishPrzedsiębiorczość uznawana jest obecnie za najsilniejszą gospodarczą siłę, jaka ukształtowała współczesny świat. W Polsce w ostatnim trzydziestoleciu miały miejsce fundamentalne zmiany dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W roku 1988, wraz z wprowadzeniem Ustawy o działalności gospodarczej, nastąpiło przejście z systemu gospodarki centralnie planowanej do systemu wolnorynkowego. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w latach 1989-2018. Jako metody badawcze wykorzystano przegląd literatury oraz analizę danych statystycznych GUS i wyników badań ilościowych. Mając na uwadze dystans, jaki w roku 1989 dzielił rodzime firmy od przedsiębiorstw z innych krajów, warto zwrócić uwagę na tempo wzrostu, rozwoju, innowacyjność i kreatywność polskich przedsiębiorców. W dalszych badaniach warto skoncentrować się na współpracy z ośrodkami akademickimi i laboratoriami badawczo-rozwojowymi firm sektora MSP oraz edukacji przedsiębiorczości
DOIDOI:10.15611/pn.2018.538.25
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117074
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pandel_Soloducho-Pelc_Trzydziesci_Lat_Rozwoju_Przedsiebiorczosci_w_Polsce_2018.pdf 665,83 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back