Challenges for contemporary non-profit organizations - theoretical deliberations

Małgorzata Domiter , Anna Marciszewska

Abstract

This article discusses theoretical deliberations about the challenges facing contemporary non-profit organizations and their managements. In these entities, the ability to make wise decisions and the way of putting them into practice are more and more important. This is important above all, due to the constant pressure oriented to the full use of resources and the increase in the effectiveness of the actions taken. A good manager enables an organization to adapt to the changes taking place in an environment despite its simultaneous variability, uncertainty, and complexity. The purpose of the article is to point out the most important challenges facing contemporary nonprofit organizations.
Author Małgorzata Domiter (ES / DIER)
Małgorzata Domiter,,
- Department of International Economic Relations
, Anna Marciszewska (ES / DEaOE)
Anna Marciszewska,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsWyzwania dla współczesnych organizacji non profit - rozważania teoretyczne
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol23
No1
Pages20-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishorganizacje non profit, profesjonalizacja zarządzania, zarządzanie organizacjami non profit
Keywords in Englishnon-profit organizations, management professionalization, non-profit organization management
Abstract in PolishPrezentowany artykuł zawiera rozważania teoretyczne dotyczące wyzwań, przed którymi stoją współczesne organizacje non profit oraz kadra nimi zarządzająca. W podmiotach tych coraz większe znacznie ma umiejętność podejmowania rozsądnych decyzji i sposób wprowadzania ich w życie. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na ciągłą presję ukierunkowaną na pełne wykorzystanie zasobów i wzrost efektywności podejmowanych działań. To dobry menedżer umożliwia organizacji dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu, mimo równoczesnej jego zmienności, niepewności i złożoności. Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją współczesne organizacje non profit.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.1.03
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Domiter_Marciszewska_Challanges_for_contemporary_non_profit.pdf 828,73 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back