Wpływ automatyzowania procesów produkcyjnych na czystość powietrza w strefie produkcyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży medycznej

Jarosław Maćków , Krzysztof Nowosielski

Abstract

The purpose of this paper is to present air quality in clean rooms in which manufacturing processes take places, and present research results of solid particles contamination in production environment of medical devices on the example of manufacturing company from medical devices branch in the context of manufacturing automation. For this aim case study research method was chosen. Input data for this research were collected from air contamination tests performed in one of Polish manufacturing plants. Gained results show a positive relation between process automation and air purity in manufacturing clean rooms in relation to the applicable ISO 8 requirements (according to ISO 14644-1)
Author Jarosław Maćków (WUE)
Jarosław Maćków,,
- Wrocław University of Economics
, Krzysztof Nowosielski (EaE / IES / DACIaQM)
Krzysztof Nowosielski,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Other language title versionsInfluence of manufacturing processes automation on air purity inside manufacturing plant on the example of medical devices manufacturing factory
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No542
Pages90-105
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishczystość powietrza, automatyzacja, wielkość cząstek, wyroby medyczne
Keywords in Englishair purity, automation, particle size, medical devices
Abstract in PolishPrzedstawiono zagadnienia jakości powietrza w czystych strefach produkcyjnych oraz zaprezentowano wyniki badania poziomu stężenia cząstek stałych w środowisku wytwarzania wyrobów medycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego przemysłu medycznego w kontekście automatyzacji produkcji. Wykorzystano metodę case study, opierając się na danych zgromadzonych w ramach badania jakości powietrza w jednym z krajowych zakładów produkcyjnych. Osiągnięte wyniki wskazują na istnienie pozytywnego związku procesu automatyzacji linii produkcyjnej z jakością powietrza w strefach produkcyjnych w odniesieniu do norm dla klasy pomieszczeń czystych ISO 8 (zgodnie z normą ISO 14644-1)
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.07
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141016
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mackow_Nowosielski_Wplyw_automatyzowania_procesow_produkcyjnych.pdf 1,19 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back