Brief review of logit models applications in regional studies

Małgorzata Markowska

Abstract

The problems referring to the functioning of economy are closely related to a territory. The place of their occurrence, whether it is a country, a region or a smaller territorial unit, implies the scale and the benchmark for carrying out analyses. Numerous phenomena within the area of economic research are of complex nature and, moreover, it is frequently difficult to express them in a measurable form. The solution to such “inconvenience” is e.g. the application of qualitative variables. Logistic regression is one of the tools allowing the assessment of dependence and prediction in case of qualitative variables of dichotomous type. The purpose of the study is to review the applications of logit models in regional studies
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE / ZEAR)
Małgorzata Markowska,,
- Zakład Ekonometrycznych Analiz Regionalnych
Other language title versions Wykorzystanie modeli logitowych w badaniach regionalnych – krótki przegląd
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No476
Pages11-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzegląd, modele logitowe, badania regionalne
Keywords in Englishreview, logit models, regional studies
Abstract in PolishFunkcjonowanie gospodarki jest ściśle związane z terytorium. Kraj, region czy mniejsza jednostka terytorialna implikują skalę i punkt odniesienia dla analiz. Wiele zjawisk w badaniach ekonomicznych ma złożony charakter, a dodatkowo często trudno je wyrazić w postaci mierzalnej. Rozwiązaniem tej „niedogodności” jest m.in. zastosowanie zmiennych jakościowych. Jednym z narzędzi umożliwiających ocenę zależności i predykcję w przypadku występowania zmiennych jakościowych o charakterze dychotomicznym jest regresja logistyczna. Celem pracy jest przegląd zastosowań modeli logitowych w badaniach regionalnych
DOIDOI:10.15611/pn.2017.476.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41680
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Markowska_Brief_review_of_logit_models_applications.pdf 314,01 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back