Gromadzenie danych z wykorzystaniem wymiarów finansowych

Anna Chojnacka-Komorowska

Abstract

The purpose of the presented article is to present the possibilities of collecting data in an enterprise. Until now, accounting systems have been the most important tool for collecting and classifying data, however, this obligation is taken over by data management units and elementary data can be collected using financial dimensions. The article is based on literature studies as well as observation in the functioning of the data management department in a production company. The author indicates the possibilities of using such a solution in business practice, presents an example of the list of financial dimensions that can be used, indicates the advantages of such a solution in relation to the collection of data for management purposes in the accounting system.
Author Anna Chojnacka-Komorowska (EaE / IES / DACIaQM)
Anna Chojnacka-Komorowska,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Other language title versionsData collection using financial dimensions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No514
Pages85-94
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwymiary finansowe, controlling, dane
Keywords in Englishfinansial dimentions, controlling, data
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie możliwości gromadzenia danych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Do tej pory najważniejszym narzędziem gromadzącym i klasyfikującym dane były systemy rachunkowości, obecnie jednak obowiązek ten przejmują komórki związane z zarządzaniem danymi, a dane elementarne gromadzone są z wykorzystaniem wymiarów finansowych. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych, jak również obserwacji funkcjonowania działu zarządzania danymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Autorka wskazuje możliwości zastosowania takiego rozwiązania w praktyce gospodarczej, prezentuje przykładową listę możliwych do wykorzystania wymiarów finansowych, ukazuje zalety takiego rozwiązania w stosunku do gromadzenia danych na potrzeby zarządzania w systemie rachunkowości.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.514.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/73918
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chojnacka-Komorowska_Gromadzenie_Danych_z_Wykorzystaniem_Wymiarow_Finansowych.pdf 332,13 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back