Planowanie kosztów uzyskania przychodów

Michał Poszwa

Abstract

The purpose of this article is to identify and analyze the possibilities of planning the costs of revenue generation and to determine the conditions and ways of applying them. Taxpayers may, to a certain extent, influence the amount of income tax on the result of operations. This mainly involves the generation of tax revenue, in particular by influencing revenue costs. The study used the method of analysis of the laws on personal and legal income tax in the scope of corporate taxation. The effect of the presented research is to indicate the areas of the planning of the costs of obtaining revenue, as well as the conditions and benefits that the taxpayer can achieve. The level of cost of revenue that is deducted in a given accounting period from revenues depends on both the real and financial real estate operations as well as on the settlement procedures applied. Planned and implemented ways of doing business and making the settlement of costs will reduce the amount of tax and reduce the tax risk.
Author Michał Poszwa (MISaF / IR / KRC)
Michał Poszwa,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsPlanning of the tax costs
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No472
Pages344-353
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoszty uzyskania przychodów, planowanie kosztów, zarządzanie podatkami
Keywords in Englishtax dedactible revenues, costs planning, tax managenent
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja oraz analiza możliwości planowania kosztów uzyskania przychodów oraz wskazanie uwarunkowań i sposobów ich zastosowania. Podatnicy mogą w pewnym zakresie wpływać na wysokość podatku dochodowego od wyniku działalności. Polega to głównie na kształtowaniu dochodu podatkowego, w szczególności poprzez wpływanie na koszty uzyskania przychodów. W opracowaniu zastosowano metodę analizy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w zakresie dotyczącym opodatkowania zysku przedsiębiorstwa. Efektem zaprezentowanych dociekań jest wskazanie obszarów planowania kosztów uzyskania przychodów, a także korzyści możliwych do osiągnięcia przez podatnika. Koszty uzyskania przychodów, które są potrącane w danym okresie rozliczeniowym od przychodów, zależą zarówno od działań w sferze realnej i finansowej, jak i od zastosowanych procedur rozliczeniowych. Zaplanowane i zrealizowane sposoby prowadzenia działalności i dokonywania rozliczeń kosztów pozwolą na zmniejszenie wysokości podatku oraz na ograniczenie ryzyka podatkowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.472.31
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42282
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Poszwa_Planowanie_kosztow_uzyskania_przychodow.pdf 709,96 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back