Rozliczanie dotacji udzielanych kinom przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Janusz Kaspryszyn

Abstract

The aritcle evaluates a current method of accounting for subsidies granted to the cinemas by the Polish Film Institute as well as the procedure for executing audit. The characteristics and objectives of the Polish Film Institute were presented, as well as methods of granting specific subsidies contained in legal acts and other acts, with particular emphasis on cinemas. Accounting acitivities and forms of control were presented. The author ciritically rates the current regulations in this area and proposes changes.
Author Janusz Kaspryszyn (WUEB)
Janusz Kaspryszyn,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsAccounting of subsidies granted to the cinemas by the Polish Film Institute
Pages65-70
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in PolishPISF, dotacja, rozliczenia, kontrola, kino
Keywords in EnglishPISF, subsidy, settlement, control, cinema
Abstract in PolishW artykule dokonano oceny obecnego sposobu rozliczania dotacji udzielanych kinom przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), a także trybu przeprowadzania kontroli. Przedstawiono charakterystykę i cele PISF-u, a także sposoby udzielania dotacji celowych zawartych w ustawach oraz innych aktach, ze szczególnym uwzględnieniem kin. Zaprezentowano czynności rozliczeniowe oraz formy kontroli. Autor krytycznie ocenia obowiązujące regulacje w tym zakresie i proponuje zmiany.
Languagepl polski
File
Kaspryszyn_Rozliczanie_dotacji_udzielanych_kinom_przez_Polski_Instytut_Sztuki_Filmowej.pdf 259,61 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back