Próba wykorzystania modeli dyskryminacyjnych w analizie finansowej SPZOZ

Adam Kopiński , Dariusz Porębski

Abstract

The modern trend requires hospitals to treat as a company. The purpose of this article is to draw attention to the specific industry and a group of entities which are public hospitals in Poland, as well as whether it is worth subjecting consideration in the future to create models discriminatory dedicated this industry. This paper presents the evaluation of the financial situation of ten major Polish hospitals. Reference was made to attempt to use discrimination models for hospitals
Author Adam Kopiński (MISaF / IZF / KFPiZW)
Adam Kopiński,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
, Dariusz Porębski (MISaF / IZF / KFPiZW)
Dariusz Porębski,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460, (B 9 pkt)
Issue year2015
No74/2
Pages459-469
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza finansowa, modele dyskryminacyjne, finanse szpitala, zarządzanie szpitalem
Keywords in Englishfinancial analysis, discriminant analysis, hospital finance , hospital management
Abstract in PolishWspółczesny trend nakazuje traktować szpitale jako przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyficzną branżę i grupę podmiotów, jakimi są SPZOZ, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy warto w przyszłości tworzyć modele dyskryminacyjne dedykowane tej branży. W artykule przedstawiona została ocena sytuacji finansowej dziesięciu dużych polskich szpitali, przy wykorzystaniu znanych w literaturze modeli dyskryminacyjnych
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/2-41
Languagepl polski
File
Kopinski_Porebski_Proba_wykorzystania_modeli.pdf 335,86 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
UwagiT. 2
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back