Progresja w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych

Michał Sosnowski , Elżbieta Pohulak-Żołędowska , Arkadiusz Żabiński

Abstract

This paper considers the problem of income taxation related to natural persons’ in Poland in 2000-2015. For this purpose there was discussed the nature of the progressive tax, its history and form. There was also analyzed the nominal and effective level of progressive taxation for different groups of taxpayers. The conclusion is that the observed lack of mitigating effect of progression by reducing tax preferences, increases actual tax burdens, which is particularly evident in 2009-2015, and may be an antidote to increasing (official) taxpayer’s income and it could negatively affect the activity of enterprises.
Author Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Elżbieta Pohulak-Żołędowska (EMaT / DEaEP)
Elżbieta Pohulak-Żołędowska,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Arkadiusz Żabiński (EMaT / DEaEP)
Arkadiusz Żabiński,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsProgression in personal income tax
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No488
Pages233-244
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprogresja, podatek dochodowy, konstrukcja podatku
Keywords in Englishprogression, income tax, tax structure
Abstract in PolishW artykule zawarte zostały rozważania w zakresie problematyki opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce w latach 2000-2015. W tym celu dokonano omówienia istoty podatku progresywnego, jego historii, konstrukcji oraz formy. Jednocześnie zaprezentowana została analiza nominalnego i efektywnego poziomu opodatkowania dla poszczególnych grup podatników, których dochody zawierały się w określonym przedziale funkcjonującej w danym roku skali podatkowej. W wyniku przeprowadzonych badań w konkluzji skonstatowano, że zaobserwowany w analizowanym okresie brak efektu łagodzenia progresji wskutek ograniczania preferencji podatkowych zwiększa rzeczywiste ciężary podatkowe, co szczególnie widać w latach 2009-2015. Tym samym może to stanowić antybodziec do zwiększania (oficjalnych) dochodów podatników oraz ujemnie oddziaływać na aktywność podmiotów gospodarczych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.488.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43746
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sosnowski_Pohulak_Zoledowska_Zabinski_Progresja_w_opodatkowaniu_dochodow_osob.pdf 1,27 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back