The impact of climate change on water resources in the aspect of global economy

Hanna Adamiczka

Abstract

Climate change has been observed for many years, being a worlwide source of concern. Reoccuring droughts and changes in precipitation in some regions of the world prompted research into the influence of climate change on the drying up of water. The following study analyses the dependencies between climate change and the drying up of rivers. In the introduction a history of climate change is presented followed by an analysis of global water reasources: their availability, changes in precipitation and their causes and effects. The third chapter deals with the influence of the observed changes on the availability of freshwater in the world. The study ends with the conclusion that the impact of climate change on the drying up of water remains unclear, with the bigger problem being the impact of these changes on the reduction of the quality of water, a fact that may lead to many global problems.
Author Hanna Adamiczka (ES / DSEaLGA)
Hanna Adamiczka,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Other language title versionsWpływ zmian klimatycznych na zasoby wodne w aspekcie problemów gospodarki światowej
Journal seriesBiblioteka Regionalisty, ISSN 2081-4461, e-ISSN 2449-9781, (B 8 pkt)
Issue year2017
No17
Pages7-18
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzmiany klimatyczne, klimat, rzeka, zasoby wodne, gospodarka światowa, ocieplenie.
Keywords in Englishclimate change, climate, river, water resources, global economy, warming
Abstract in PolishZmiany klimatyczne są obserwowane od wielu lat i stanowią źródło niepokoju na całym świecie. Jednocześnie wielokrotne susze występujące w niektórych regionach świata oraz zmiany opadów spowodowały, że zaczęto badać wpływ zmian klimatycznych na wysychanie wód. Autor artykułu analizuje zależności między zmianami klimatycznymi a wysychaniem rzek. Początkowo przedstawiona jest historia zmian klimatycznych do obecnych czasów; następnie przeanalizowane są zasoby wodne na świecie – ich dostępność oraz zmiany w opadach wraz z przyczynami i skutkami. Kolejny rozdział dotyczy wpływu obserwowanych zmian klimatycznych na problem dostępności zasobów słodkiej wody na świecie. Na końcu autor dochodzi do wniosku, że wpływ zmian klimatycznych na wysychanie rzek nie jest jednoznaczny, natomiast większym problemem staje się wpływ tych zmian na obniżenie jakości wód, co może prowadzić do wielu problemów globalnych.
DOIDOI:10.15611/br.2017.1.01
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Adamiczka_H_The_Impact_Of_Climate_Change_On_Water_Resources_2017.pdf 2,46 MB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back