Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych na przykładzie KGHM Polska Miedź SA

Agnieszka Mikucka-Kowalczyk

Abstract

Companies from the twenty-first century have to comply with altering rules for business activity resulting from globalising economy. Thus, they search for the solutions enabling their operation in more and more difficult and dynamically changing environment. At the same time, the occurrence and the increased importance of socially responsible actions demand closer insight into the effects of activities oriented on the “human face of globalisation”. KGHM is a global company and is opened for new ways of development. Its presence in many countries, on various continents, makes it possible the company influences the wellbeing of societies, regions and even countries, thus the realisation of the demand of ethical and equitable globalisation.
Author Agnieszka Mikucka-Kowalczyk (ES / DMaIE)
Agnieszka Mikucka-Kowalczyk,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsSocial responsibility of companies operating at international markets on the example of KGHM
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1 (13)
Pages40-59
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, strategia CSR, globalizacja, przedsiębiorstwo międzynarodowe, humanizacja procesu globalizacji
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility, CSR strategy, globalization, international company, humanization of globalization process
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa w XXI wieku muszą sprostać zmianom zasad prowadzenia biznesu wynikającym z globalizacji gospodarki. Poszukują zatem rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie w coraz trudniejszym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jednocześnie pojawienie się i wzrost znaczenia działań społecznie odpowiedzialnych wywołuje potrzebę bliższego przyjrzenia się ich skutkom w działaniach na rzecz „ludzkiej twarzy globalizacji”. KGHM to firma globalna, otwarta na nowe kierunki rozwoju. Obecność w wielu krajach, na różnych kontynentach, stwarza spółce możliwość wpływania na dobrostan społeczności, regionów i krajów, a więc na realizację postulatu globalizacji etycznej i sprawiedliwej.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.1.03
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40606
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Mikucka_Kowalczyk_Spoleczna_odpowiedzialnosc_przedsiebiorstw_dzialajacych_na_rynkach.pdf 531,79 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back