Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego

Andrzej Bąk

Abstract

Linear ordering methods are used in economic studies to determine the order or classification of objects described using variables with different distributions and statistical characteristics. In the literature on the subject in the field of multidimensional comparative analysis, many linear ordering procedures have been developed. They differ, among others using the methods for determining variable weights, normalization methods, and methods for estimating the values of synthetic variables. Therefore, there is a problem of choosing the optimal procedure for the analysis of statistical data with specified statistical characteristics. The purpose of this article is to present the results of research concerning the quality evaluation of selected linear ordering procedures in relation to data about normal distribution and different from normal distribution. To assess the quality of rankings, selected measures of the quality of linear ordering methods were used.
Author Andrzej Bąk (EMaT / DEaCS)
Andrzej Bąk,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsComparative analysis of selected linear ordering methods based on empirical and simulation data
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No508
Pages19-28
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishporządkowanie liniowe, analiza porównawcza, program R
Keywords in Englishlinear ordering, comparative analysis, R program
Abstract in PolishMetody porządkowania liniowego są stosowane na gruncie ekonomii w badaniach rankingowych i klasyfikacyjnych dotyczących obiektów i zjawisk opisanych zmiennymi o różnych rozkładach i charakterystykach statystycznych. W literaturze przedmiotu z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej opracowano wiele procedur porządkowania liniowego. Różnią się one m.in. metodami wyznaczania wag zmiennych, metodami normalizacji zmiennych oraz metodami szacowania wartości zmiennych syntetycznych. W związku z tym pojawia się problem wyboru optymalnej procedury porządkowania liniowego do analizy danych statystycznych. Celem pracy jest prezentacja wyników badań dotyczących oceny jakości wybranych procedur porządkowania liniowego w odniesieniu do danych o rozkładzie normalnym i różnym od rozkładu normalnego. Do oceny jakości rankingów wykorzystane zostały wybrane mierniki jakości metod porządkowania liniowego.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.508.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bak_Analiza_porownawcza_wybranych_metod_porzadkowania_liniowego.pdf 626,62 KB
Score (nominal)10
Citation count*4 (2020-09-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back