Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu kłodzkiego

Małgorzata Rogowska

Abstract

Each process that takes place in social and economic space is conditioned by a number of factors and determinants that may affect this area in varying degrees and with different strength. Nowadays the most important process is connected with new economy (where the emphasis is put on intangible factors such as knowledge, creativity, innovation). In this process identifying the development factors is especially crucial for small territorial units, because it is a place where real processes of production of goods take place. The article aims to identify the basic determinants of local communities development in Kłodzko districts with special impact put on endogenous factors.
Autor Małgorzata Rogowska (NE / KGPiAS)
Małgorzata Rogowska
- Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Rok wydania2012
Nr243
Paginacja54-62
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimRozwój regionalny
Słowa kluczowe w języku angielskimRegional development
Streszczenie w języku polskimKażdy proces przebiegający w określonej przestrzeni społeczno-ekonomicznej uwarunkowany jest przez wiele czynników czy też determinant, które mogą oddziaływać na ten obszar w różnym stopniu i z różną siłą. We współczesnym procesie gospodarowania, określanym często mianem gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki sieciowej, gospodarki usługowej czy gospodarki informacyjnej (w zależności od tego, który czynnik zostaje uwypuklony), ustalenie czynników rozwoju staje się niezmierne istotne, szczególnie dla skali lokalnej, w niej bowiem zachodzą wszystkie procesy realne związane z wytwarzaniem dóbr, zaspokajaniem potrzeb. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych grup determinant warunkujących rozwój lokalny gmin powiatu kłodzkiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uwarunkowania endogeniczne.
Językpl polski
Punktacja (całkowita)7
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tyt_nrGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót