Uwarunkowania rozwoju lokalnego na przykładzie powiatu kłodzkiego

Małgorzata Rogowska

Abstract

Each process that takes place in social and economic space is conditioned by a number of factors and determinants that may affect this area in varying degrees and with different strength. Nowadays the most important process is connected with new economy (where the emphasis is put on intangible factors such as knowledge, creativity, innovation). In this process identifying the development factors is especially crucial for small territorial units, because it is a place where real processes of production of goods take place. The article aims to identify the basic determinants of local communities development in Kłodzko districts with special impact put on endogenous factors.
Author Małgorzata Rogowska (ES / DSEaLGA)
Małgorzata Rogowska,,
- Department of Spatial Economy and Local Government Administration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No243
Pages54-62
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRozwój regionalny
Keywords in EnglishRegional development
Abstract in PolishKażdy proces przebiegający w określonej przestrzeni społeczno-ekonomicznej uwarunkowany jest przez wiele czynników czy też determinant, które mogą oddziaływać na ten obszar w różnym stopniu i z różną siłą. We współczesnym procesie gospodarowania, określanym często mianem gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki sieciowej, gospodarki usługowej czy gospodarki informacyjnej (w zależności od tego, który czynnik zostaje uwypuklony), ustalenie czynników rozwoju staje się niezmierne istotne, szczególnie dla skali lokalnej, w niej bowiem zachodzą wszystkie procesy realne związane z wytwarzaniem dóbr, zaspokajaniem potrzeb. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych grup determinant warunkujących rozwój lokalny gmin powiatu kłodzkiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uwarunkowania endogeniczne.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back