Istota elektronizacji w systemie zamówień publicznych

Jan Gola , Sebastian Bobowski

Abstract

The article concerns legal instruments related to the electronisation of the public procurement system in the European Union and Poland. These solutions currently play an important role in the market for spending state funds. The study indicates that the public procurement system would not function properly without solutions based on innovation and computerization. It was pointed out that at present in the sphere of proper management of public property, progress can be observed with the use of electronic instruments. In addition, the place of instruments of electronisation in the system of public procurement law of the European Union was emphasized. The legal regulations (i.e. directives 2014/23/UE 2014/24/ UE 2014/25/UE 2014/55/EU and the Public Procurement Law of 29 January 2004) refer to the subject matter, emphasizing their main features and meaning.
Author Jan Gola (MISaF / DoEL) - [inna]
Jan Gola,,
- Department of Economic Law
- inna
, Sebastian Bobowski (ES / DIER) - [inna]
Sebastian Bobowski,,
- Department of International Economic Relations
- inna
Other language title versionsThe essence of electronisation in the public procurement system
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No497
Pages261-270
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishelektronizacja, zamówienia publiczne, informatyzacja, prawo Unii Europejskiej
Keywords in English electronisation, public procurement, computerization, European Union law
Abstract in Polish Artykuł dotyczy instrumentów prawnych związanych z elektronizacją systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej i Polsce. Rozwiązania te odgrywają obecnie istotną rolę na rynku wydatkowania środków finansowych przez państwo. Wskazano, że system zamówień publicznych nie funkcjonowałby w sposób prawidłowy, gdyby nie wprowadzenie rozwiązań opierających się na innowacyjności oraz informatyzacji. Zwrócono uwagę, że w sferze prawidłowego zarządu mieniem publicznym zaobserwować można postęp przy wykorzystaniu instrumentów elektronicznych. Ponadto zaakcentowano miejsce instrumentów elektronizacji w systemie prawa zamówień publicznych UE. Wskazano na regulacje prawne (tj. dyrektywy 2014/23/UE 2014/24/UE 2014/25/UE 2014/55/UE oraz ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) odnoszące się do tytułowej tematyki, podkreślając ich główne cechy oraz znaczenie.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.497.18
URL https://dbc.wroc.pl/Content/44736/PDF/Gola_Istota_Elektronizacji_w_Systemie_Zamowien_Publicznych_2017.pdf
Languagepl polski
File
Gola_Bobowski_Istota_elektronizacji_w_systemie_zamowien_publicznych.pdf 771,86 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back