Zestawienie silnych i słabych stron Dzierżoniowa oraz kluczowych zadań do realizacji w świetle badań ankietowych

Andrzej Raszkowski

Abstract

The study discusses problems related to the analysis of strengths and weaknesses of Dzierżoniów and the key tasks to be implemented in the context of socio-economic development of the city. A survey methodology was used in the course of conducted research. The introduction presents a brief characteristics of Dzierżoniów Municipality and identifies the particular groups of surveyed respondents (residents, entrepreneurs, NGO representatives, Town Office employees). The core of the study takes the form of tabular research results presentation referring to the strengths and weaknesses of the city as well as the tasks to be implemented in 2009 and 2013. Within the framework of general conclusions it was adopted that the most important tasks to be carried out in Dzierżoniów in the coming years are the projects focused on creating new jobs and counteracting unemployment. Among the strengths cultural and entertainment offer, sport and recreational activities and public safety were listed. The identified weaknesses, on the other hand, were as follows: public transport, unemployment rate, opportunities for professional development and the quality of roads
Author Andrzej Raszkowski (EMaT / DRE / ZGL)
Andrzej Raszkowski,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsStrengths and weaknesses of Dzierżoniów and the key tasks to be implemented in the light of survey research
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No391
Pages101-109
Keywords in Polishrozwój lokalny, gmina, Dzierżoniów, społeczność, przedsiębiorczość, organizacje pozarządowe
Keywords in Englishlocal development, municipality, Dzierżoniów, community, entrepreneurship, NGOs
Abstract in PolishW opracowaniu poruszona została problematyka związana z analizą silnych i słabych stron Dzierżoniowa oraz najważniejszych zadań do realizacji w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Wykorzystaną metodą badań naukowych była metoda ankietowa. Na wstępie przedstawiona została krótka charakterystyka Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz wyszczególnienie grup badanych respondentów (mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele NGO, pracownicy UM). Rdzeń opracowania stanowią tabelaryczne zestawienia wyników badań odnoszące się do sił, słabości miasta oraz zadań do wykonania w roku 2009 i 2013. W ramach ogólnych wniosków można przyjąć, że za najważniejsze zadania dla Dzierżoniowa w najbliższych latach uznano projekty z zakresu tworzenia nowych miejsc pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu. Wśród najsilniejszych stron wymieniano ofertę kulturalno-rozrywkową, ofertę sportowo-rekreacyjną, bezpieczeństwo publiczne. Za słabości uznano z kolei komunikację miejską, wskaźnik bezrobocia, szanse na rozwój zawodowy, jakość dróg
DOIDOI:10.15611/PN.2015.391.10
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Raszkowski_Zestawienie_silnych_i_slabych_stron.pdf 237 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka lokalna w teorii i praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back