Zróżnicowanie a harmonizacja opodatkowania w UE w aspekcie wzrostu konkurencyjności gospodarczej

Michał Sosnowski

Abstract

In this article, the author discusses the problem relating to actions aimed at creating uniform regulations on taxation of income earned in the EU, in the context of the phenomenon of tax competition between countries. He also showcased a discussion, how direct tax coordination could impact on competitiveness between countries, change location decisions by firms and affect the development of national economies. According to the author, any attempt to harmonize tax polic ies made in an arbitrary manner, especially done through harmonization of income tax by setting minimum tax rates, would be detrimental to developing economies, could pose a real threat to economic growth and become another reason for the development of th e shadow economy and transfers of income abroad. On the other hand, we should engage in discussion on proposals such as CCCTB (common consolidated corporate tax base), which could make tax systems more transparent, without unduly restricting the conditions of tax competition
Author Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Pages109-128
Publication size in sheets0.95
Book Grynia Alina (eds.): Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2015, Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, ISBN 9786099547268, 679 p.
Keywords in Englishfiscal policy, tax competition, tax harmonization, EU countries
Abstract in PolishW ninie jszym artykule autor omawia problem odnoszący się do działań mających na celu stworzenie ujednoliconych regulacji w zakresie opodatkowania dochodów korporacji uzyskiwanych w krajach Unii Europejskiej, w aspekcie występowania zjawiska konkurencji podatkowej pomiędzy tymi państwami. Zaprezentowano tu rozważania, jaki wpływ mogłaby mieć bezpośrednia koordynacja podatkowa na zmiany warunków konkurencyjności między krajami i podejmowanie decyzji lokalizacyjnych przez przedsiębiorstwa oraz rozwój gospodarek krajo wych. Według autora, wszelkie próby ujednolicania polityki podatkowej wykonane w sposób arbitralny, a w szczególności polegające na harmonizacji podatku dochodowego poprzez ustanowienie minimalnych stawek podatkowych, byłyby szkodliwe dla rozwijających się gospodarek i mogłyby stanowić realne zagrożenie dla dynamiki wzrostu gospodarczego oraz stać się kolejnym powodem rozwoju szarej strefy gospodarczej i transferu dochodów za granicę. Z drugiej strony, należałoby podjąć dyskusję nad takimi propozycjami jak CCCTB ( common consolidated corporate tax base ), co mogłoby czynić systemy podatkowe bardziej transparentnymi, bez nadmiernego ograniczania warunków konkurencji podatkowej
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 25-04-2019, BookMonographyChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back