Climate for Innovation impacts on Adaptive Performance. Conceptualization, Measurement, and Validation

Sylwia Stańczyk

Abstract

The main objective of this paper was to examine the relationship between organizational climate for innovation and adaptive performance. The study was carried out in business organisations in Poland (N=387), representing variety of industries. The Cimate for Innovation measure and Individual Adaptive Performance measure was adopted from previous studies. The results of presented research point out that certain measurements of the organizational climate for innovation are interrelated to adaptive performance, especially supervisory encouragement. The present study discusses some aspects concerning the adaptation of existing instruments and measurements. On the basis of the research presented we indicate that, in general, the adaptation, of the mesearuments were relatively effective. The questionnaire was assessed as to be valid in terms of content for the reseraching CI and AP aspects in Poland
Author Sylwia Stańczyk (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Sylwia Stańczyk,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol21
No1
Pages40-57
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishklimat sprzyjający innowacjom, adaptacyjność indywidualna, walidacja narzędzia badawczego
Keywords in Englishclimate for innovation, adaptive performance, instrument validation
Abstract in PolishCelem artykułu jest przestudiowanie relacji między organizacyjnym klimatem sprzyjającym innowacyjności a indywidualną adaptacyjnością. Badania zostały przeprowadzone w organizacjach biznesowych w Polsce (N=387) reprezentujących różne sektory. Narzędzia pomiaru klimatu sprzyjającego innowacyjności oraz pomiaru indywidualnej adaptacyjności zostały zaadoptowane z wcześniejszych badań. Wyniki wskazują, że pewne wymiary klimatu sprzyjającego innowacyjności są powiązane z indywidualną adaptacyjnością, szczególnie jest to wsparcie ze strony przełożonych. Przedstawione rozpoznanie poddaje także dyskusji wybrane aspekty dotyczace adoptowania istniejącego narzędzia badawczego oraz pomiaru. W świetle zaprezentowanych wyników badań można stwierdzić, że tlumaczenie, adaptacja i dalsze wykorzystanie kwestionariusza zakończyło się relatywnym sukcesem badawczym. Kwestionariusz okazał się zwalidowany w kategoriach treści w celu dokonania pomiarów w badaniach prowadzonych w Polsce
DOIDOI:10.1515/manment-2015-0079
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2017.21.issue-1/manment-2015-0079/manment-2015-0079.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Stanczyk_Climate_ for_ Innovation2017.pdf 608,24 KB
Score (nominal)12
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*3 (2020-07-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back