Zastosowanie nieparametrycznej metody DEA (Data Envelopment Analysis) do pomiaru efektywności spółek komunalnych

Łukasz Żabski

Abstract

The main aim of this article is to present the results of measuring the effectiveness of the companies in which units of local government own shares using the non-parametric method of DEA. In achieving the above purpose the method of analysis of literature has been used within the range of the efficiency of municipal companies, with special regard to municipal sector, method of studying the inner documents of analysed companies paying particular attention to financial-economic ratios and nonparametric Data Envelopment Analysis (DEA). The study involved municipal companies from the province of Lower Silesia belonging to three municipal sectors (housing, management of the municipal waste and waterworks-sewer).The presented results of the analysis of efficiency of the municipal companies by nonparametric DEA method are characterized by low efficiency of action oriented to minimizing the costs at so far level of effects. In addition, the study highlighted the utilitarian use of the DEA method to measure and evaluate the efficiency of municipal companies.
Author Łukasz Żabski (EaE / IES / DMaFE)
Łukasz Żabski,,
- Department of Management and Food Economy
Other language title versionsThe application of nonparametric method of DEA (Data Envelopment Analysis) to measure the efficiency of municipal companies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No481
Pages152-168
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishnieparametryczna metoda DEA, efektywność, spółki komunalne
Keywords in Englishnonparametric DEA method, efficiency, municipal companies
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest prezentacja wyników pomiaru efektywności spółek, w których udziały lub akcje posiadają jednostki samorządu terytorialnego, za pomocą nieparametrycznej metody DEA. W osiągnięciu powyższego celu wykorzystano metodę analizy i krytyki literatury z zakresu efektywności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora komunalnego, metodę badania i analizy dokumentów wewnętrznych analizowanych spółek pod kątem osiąganych wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz nieparametryczną metodę DEA (Data Envelopment Analysis). Badaniu poddano spółki komunalne z województwa dolnośląskiego należące do trzech branż komunalnych (gospodarki mieszkaniowej, gospodarki odpadami komunalnymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnej). Otrzymane wyniki wykazały niską efektywność działania badanych spółek komunalnych, zorientowaną na minimalizację kosztów przy dotychczas osiąganym poziomie efektów. Ponadto badanie podkreśliło utylitarne wykorzystanie metody DEA do pomiaru i oceny efektywności spółek z kapitałem publicznym.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.481.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43298
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zabski_Zastosowanie_nieparametrycznej_metody_dea_data.pdf 467,14 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back