Znaczenie wizji i misji w zarządzaniu strategicznym polskich przedsiębiorstw

Leon Jakubów

Abstract

Vision and mission are very important in the development and implementation of strategies. The study shows that the process of formulating a vision and mission of Polish companies should be evaluated positively. Using these tools in the strategic management process looks much worse. The increased awareness of companies top management of the importance of vision and mission should be evaluated positively.
Author Leon Jakubów (ES / DSMa)
Leon Jakubów,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No260
Pages126-132
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie strategiczne, wizja, misja
Keywords in Englishstrategic management, vision, mission
Abstract in PolishWizja i misja mają bardzo duże znaczenie w tworzeniu i realizacji strategii. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces formułowania wizji i misji w polskich przedsiębiorstwach należy ocenić pozytywnie. Znacznie gorzej wygląda wykorzystanie tych narzędzi w procesie tworzenia i realizacji strategii. Pozytywnie należy ocenić wzrost świadomości kierownictwa firm co do znaczenia wizji i misji w zarządzaniu strategicznym.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back