Rzadkość cyfrowych dóbr informacyjnych

Sławomir Czetwertyński

Abstract

This article deals with the scarcity of information goods in particular in there digital form. The purpose of the article is to consider the issue of scarcity in the context of the substance of digital information goods, which are bits. The empirical material for research on scarcity is the price of hard disks between 1980 and 2017. The applied in paper research method is based on theoretical considerations on the scarcity in economics and analogy to the relationships described by Moore’s law, which were subject to critical analysis. In the article is analyze the changes in unit cost of megabyte in hard drives what show the relationship between the scarcity media and the non-scarcity of non-material information goods. As the result of research, it has been shown that in a relativistic approach digital information goods can be non-scarcity
Author Sławomir Czetwertyński (ES / DMaIE)
Sławomir Czetwertyński,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsScarcity of Digital Information Goods
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol54
No2
Pages21-35
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrzadkość w ekonomii, cyfrowe dobra informacyjne, prawo Moore’a
Keywords in Englishscarcity in economics, digital information goods, Moore’s law
Abstract in PolishNiniejszy artykuł porusza kwestię rzadkości dóbr informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich cyfrowej formy. Celem artykułu jest rozważenie kwestii rzadkości w kontekście budulca cyfrowych dóbr informacyjnych, jakim są bity. Materiał empiryczny nad badaniami dotyczącymi rzadkości stanowią dane na temat ceny dysków twardych z lat 1980–2017. Zastosowana metoda badawcza oparta jest na teoretycznych rozważaniach nad rzadkością w ekonomii oraz analogii do zależności opisanych prawem Moore’a, które poddano krytycznej analizie. W artykule dokonano analizy zmian kosztu jednostkowego dysków twardych w przeliczeniu na megabajt w celu ukazania relacji między rzadkością materialnych nośników a nierzadkością niematerialnych treści dóbr informacyjnych. W wyniku badań wykazano, że w relatywistycznym ujęciu cyfrowe dobra informacyjne mogą być nierzadkie
DOIDOI:10.18276/sip.2018.54/2-02
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/933/article/15258/
Languagepl polski
File
Czetwertynski_Rzadkosc_cyfrowych_dobr_informacyjnych.pdf 607,66 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back