Rozwój turystyki seniorów jako konsekwencja zmian starości demograficznej

Małgorzata Januszewska

Abstract

Concerns are raised by the transformations occurring in the demographic structure of population. Such a situation has consequences in many areas of socio-economic life, including tourism market. The growing number of senior citizens demands tourist services, due to the fact they have free time and permanent income as well as the increasingly higher education level. The purpose of the article is to specify the significance of changes in the demographic structure of population for the development of the expanding tourism market segment – senior citizens. The analysis of statistical data and the analysis of literature in the field of tourism and demographics were used in the article
Author Małgorzata Januszewska (EMaT / DMaTM)
Małgorzata Januszewska,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsIncrease of senior citizens’ tourism as a consequence of demographic aging changes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages257-264
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsenior, starość demograficzna, turystyka seniorów
Keywords in Englishsenior citizen, demographic aging, senior citizen’s tourism
Abstract in PolishNiepokój budzą dokonujące się przemiany w strukturze demograficznej ludności. Taka sytuacja wywołuje konsekwencje w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego, w tym na rynku turystycznym. Coraz liczniejsza grupa seniorów zgłasza zapotrzebowanie na usługi turystyczne, gdyż dysponuje czasem wolnym i stałym dochodem oraz coraz wyższym poziomem wykształcenia. Celem artykułu jest określenie znaczenia zmian w strukturze demograficznej ludności dla rozwoju coraz liczniejszego segmentu rynku turystycznego – seniorów. W artykule wykorzystano analizę danych statystycznych i analizę literatury z zakresu turystyki i demografii
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.23
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41574
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Januszewska_Rozwoj_turystyki_seniorow_jako_konsekwencja.pdf 331,85 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back