The fuzzy TOPSIS method and its implementation in the R programme

Andrzej Dudek , Bartłomiej Jefmański

Abstract

The TOPSIS method (Technique for Order Preference by Similarity Ideal Solu-tion) suggested by Hwang and Yoon [1981], belongs to the group of pattern linear ordering methods of multidimensional objects. A characteristic feature of this method is a way to evaluate a synthetic criterion’s values, which takes into consideration the distance of an evaluated object from a positive-ideal solution as well as from a negative-ideal solution. The fuzzy TOPSIS method enables the linear ordering of objects described through linguistic variables, whose values are expressed in the form of triangular fuzzy numbers. In this arti-cle, a way of synthetic measurement estimation in environment R was presented, according to the assumptions of the fuzzy TOPSIS method proposed by Chen [2000]. Scripts, which are included in the article make the accomplishment of this particular method’s stages pos-sible
Author Andrzej Dudek (EMaT / DEaCS)
Andrzej Dudek,,
- Department of Econometrics and Computer Science
, Bartłomiej Jefmański (EMaT / DEaCS)
Bartłomiej Jefmański,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Other language title versionsRozmyta metoda TOPSIS i jej implementacja w programie R
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2015
No1 (35)
Pages19-27
Keywords in Polishporządkowanie liniowe, rozmyta metoda TOPSIS, liczby rozmyte, rozmy-te wagi, modele IRT
Keywords in Englishlinear ordering, fuzzy TOPSIS, fuzzy number, linguistic variable, R programme
Abstract in PolishMetoda TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity Ideal Solu-tion), zaproponowana przez Hwanga i Yoona (1981 r.), należy do wzorcowych metod po-rządkowania liniowego obiektów wielowymiarowych. Jej cechą charakterystyczną jest spo-sób obliczania wartości kryterium syntetycznego, które uwzględnia odległość ocenianego obiektu zarówno od wzorca, jak i antywzorca rozwoju. Rozmyta metoda TOPSIS umożliwia porządkowanie liniowe obiektów opisanych za pomocą zmiennych lingwistycznych, któ-rych wartości wyrażone są w postaci trójkątnych liczb rozmytych. W artykule zaprezento-wany został sposób estymacji miary syntetycznej w środowisku R zgodnie z założeniami rozmytej metody TOPSIS zaproponowanej przez Chena (2000 r.). Zamieszczone w artykule skrypty umożliwiają realizację poszczególnych etapów metody
DOIDOI:10.15611/ie.2015.1.02
Languageen angielski
File
Dudek_Jefmaski_The_fuzzy_topsis_method_and.pdf 353,88 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*6 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back