Wybrane problemy w procesie dydaktycznym na ekonomicznych kierunkach kształcenia w odniesieniu do kierunków technicznych i ich wpływ na funkcjonowanie studenta i absolwenta w społeczeństwie

Marcin Hernes

Abstract

In the didactic activity of an academic teacher a very important element is the area of sciences and fields of study in which this didactics is conducted. They have an impact not only on determining the effects, content and forms of education, but first of all on shaping the personality traits and behavior of the student, especially in the area of its functioning in society after graduation. This paper presents problems related to analysis the didactic process implemented in economic fields in comparison to technical faculties.
Author Marcin Hernes (EaE / IES / DACIaQM)
Marcin Hernes,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, ISSN 2081-0644, e-ISSN 2300-5386, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol344 (91)
No2
Pages13-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproces dydaktyczny, nauki ekonomiczne, nauki techniczne, problemy dydaktyczne, efekty kształcenia
Keywords in Englishdidactic process, economic sciences, technical sciences, didactic problems, learning outcomes
Abstract in PolishW działalności dydaktycznej nauczyciela akademickiego bardzo istotnym elementem jest obszar nauk oraz kierunki studiów, w których ta dydaktyka jest prowadzona. Mają one wpływ nie tylko na określenie efektów, treści i form kształcenia, ale przede wszystkim na kształtowanie się cech osobowości i zachowanie studenta, zwłaszcza w obszarze jego funkcjonowania w społeczeństwie po ukończeniu studiów wyższych. W niniejszym artykule przedstawiono problematykę analizy procesu dydaktycznego realizowanego na kierunkach ekonomicznych, w odniesieniu do kierunków technicznych.
DOIDOI:10.21005/oe.2018.91.2.02
Languagepl polski
File
Hernes_Wybrane_Problemy_W_Procesie_Dydaktycznym_Na_Ekonomicznych.pdf 126,78 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back