Koncepcja resilience z perspektywy proaktywnych strategii behawioralnych

Katarzyna Piórkowska

Abstract

Conceptual foundations of the paper emerge from the concept of microfoundations in management science and behavioural strategies’ perspective. The paper constitutes the attempt to conceptualize a proactive behavioural strategy and its impact on organizational adaptive capabilities under resilience conditions. The method that has been used is the analysis of literature studies in that field. The remainder of the paper is organized as follows. The first part deals with the concept of resilience, the second one presents the proactivity as the antecedent of resilience mechanisms, and the last one concerns research imagination due to a proactive behavioural strategy in the context of microfoundations in strategic management. The conclusion beyond final comments consists of limitations and directions of future considerations
Author Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No5 [CD]
Pages808-824
Keywords in Polishrezyliencja, strategia behawioralna, microfoundations, proaktywność
Keywords in Englishresilience, behavioural strategy, microfoundations, proactivity
Abstract in PolishKoncepcyjne podstawy niniejszego opracowania zakorzenione są zarówno w optyce microfoundations w naukach o zarządzaniu, jak i koncepcji strategii behawioralnych, a samo opracowanie stanowi próbę konceptualizacji proaktywnej strategii behawioralnej i jej wpływu na zdolność adaptacyjną organizacji w warunkach rezyliencji. Zastosowaną metodą jest analiza propozycji literaturowych, dotyczących perspektyw postrzegania i rozumienia proaktywności oraz mechanizmów rezyliencji. W pierwszej części opracowania przedstawiono koncepcję resilience z perspektywy jednostki i organizacji, następnie zaprezentowano proaktywność jako antecedencję mechanizmów rezyliencji i ostatecznie zaproponowano zamysł badawczy proaktywnej strategii behawioralnej organizacji w warunkach rezyliencji w optyce microfoundations. W podsumowaniu, poza wnioskami końcowymi, przedstawiono ograniczenia opracowania i potencjalne kierunki przyszłych rozważań
URL http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_5_2015_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*2 (2020-07-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back