Wspólna przestrzeń szkolnictwa wyższego w Azji Południowo-Wschodniej

Anna Hajduk

Abstract

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is planning to create a Common Space of Higher Education in Southeast Asia within the framework of deepening the integration processes. However, the diverse nature of the higher education systems in all ten Member States, resulting from different historical backgrounds and cultural contexts, is proving to be a major challenge influencing the harmonization efforts. The purpose of this publication is to review current conditions and priorities of higher education systems in the ASEAN Member States in order to evaluate the likelihood of establishing the common area of higher education. The main sources of information are reports and publications available on the Internet concerning higher education as well as governmental and non-governmental organizations involved in the above-mentioned processes. The selection of sources reflects the most recent changes and trends in the field as well as the most current available statistics.
Author Anna Hajduk (WUE)
Anna Hajduk,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsCommon space of higher education in Southeast Asia
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No1 (13)
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishszkolnictwo wyższe, ASEAN, procesy integracyjne, integracja, wspólna przestrzeń szkolnictwa wyższego w Azji Południowo-Wschodniej
Keywords in Englishhigher education, ASEAN, integration processes, integration, Common Space of Higher Education in Southeast Asia
Abstract in PolishStowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) zamierza stworzyć wspólną przestrzeń szkolnictwa wyższego w Azji Południowo-Wschodniej w ramach pogłębiania procesu integracyjnego. Jednakże zróżnicowany charakter systemów szkolnictwa wyższego w dziesięciu krajach członkowskich, wynikający z kontekstu historycznego i kulturowego, stał się istotnym wyzwaniem na drodze do harmonizacji. Celem niniejszej publikacji jest przegląd uwarunkowań i priorytetów działania szkolnictwa wyższego w państwach ASEAN pod kątem oceny możliwości utworzenia wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego. Głównym źródłem informacji są raporty i publikacje dostępne na stronach internetowych zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego oraz organizacji rządowych i pozarządowych zaangażowanych w ten proces. Dobór źródeł wynika z dynamiki zmian poruszanej tematyki, a także chęci skorzystania z możliwie najaktualniejszych danych statystycznych.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.1.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40598
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Hajduk_Wspolna_przestrzen_szkolnictwa_wyzszego_w.pdf 400,4 KB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back