Identyfikowanie talentów przywódczych w polskich firmach posiadających jednostki zagraniczne

Łukasz Haromszeki

Abstract

The article discusses the issue of formal identification of leadership talents in Polish companies which possess foreign entities. If we assume that leadership is necessary in the turbulent environment of the end of the second decade of the 21st century, then it is worth having tools to measure its type, specifics and range. Appropriate diagnosis of the human capital potential in this area gives an opportunity to minimize mistakes in the area of the managerial staff development of the company and the basis for systemic, rational and purposeful creation of foundations for leadership relations in the organization. The article presents similarities and differences in the ways of identifying leadership talents in the headquarters of companies (average level in all entities around the world) and their largest foreign branch. The survey was conducted using CATI and CAWI methods in January and February of 2018 on a sample of 200 Polish companies with foreign entities
Author Łukasz Haromszeki (MISaF / IOaM / KZK)
Łukasz Haromszeki,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
Other language title versionsIdentifying leadership talents in Polish companies which possess foreign entities
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, [1732-1565], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/2
Pages93-106
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishprzywództwo organizacyjne, zarządzanie talentami, identyfikowanie talentów przywódczych, firmy polskie, jednostki zagraniczne
Keywords in Englishorganisational leadership, talent management, identification of leadership talents, Polish companies, foreign entities
Abstract in PolishW artykule poruszono kwestię formalnego identyfikowania talentów przywódczych w polskich firmach posiadających jednostki zagraniczne. Jeśli przyjąć, że przywództwo jest niezbędne w turbulentnym otoczeniu końca drugiej dekady XXI wieku, to warto posiadać narzędzia do pomiaru jego typu, specyfiki i zasięgu. Odpowiednie zdiagnozowanie posiadanego potencjału kapitału ludzkiego w tym zakresie daje szansę na minimalizację błędów w obszarze rozwoju kadr menedżerskich firmy oraz podstawę do systemowego, racjonalnego i celowego tworzenia podwalin pod relacje przywódcze w organizacji. W artykule zaprezentowano podobieństwa i różnice w zakresie sposobów identyfikowania talentów przywódczych w siedzibach firm (wartość uśredniona ze wszystkich jednostek na świecie) i ich największych jednostkach zagranicznych. Badanie przeprowadzono metodami CATI i CAWI w styczniu i lutym 2018 r. na próbie 200 firm polskich posiadających jednostki zagraniczne
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541
Languagepl polski
File
Haromszeki_Identyfikowanie_ talentów_ przywódczych2018.pdf 290,81 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back