Controversies and paradoxes of social policy: Theoretical approach

Łukasz Jurek

Abstract

Welfare reforms are carried out by government to solve problems of citizens and to improve their quality of life. However, social interventions also generate various consequences, that are unintended and unanticipated. The aim of the article is to investigate and to systemize such controversial and paradoxical outcomes. Basing on the historical facts, they were divided into three groups: (1) expanding the problem that was to be solved (2) expanding the opposite problem to the solved one, (3) expanding other problem. These outcomes are arguments against welfare programs, that were formulated already by classical researchers (T.R. Malthus, G. Bentham, D. Ricardo, H. Spencer), and currently are being maintained and developed by modern scholars. They focus mainly on: moral hazard, freeriding, incentive traps, and crowding-out individual engagement.
Author Łukasz Jurek (ES / DSaSP)
Łukasz Jurek,,
- Department of Sociology and Social Policy
Other language title versionsKontrowersje i paradoksy polityki społecznej: podejście teoretyczne
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No510
Pages90-101
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishparadoksy, kontrowersje, programy socjalne, niezamierzone konsekwencje
Keywords in Englishparadoxes, controversies, welfare programs, unintended outcomes
Abstract in PolishCelami reform socjalnych są rozwiązywanie problemów społecznych oraz poprawa warunków bytu ludności. Jednakże interwencje socjalne generują również innye konsekwencje, które są niezamierzone i nieprzewidziane. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i usystematyzowanie takich kontrowersyjnych i paradoksalnych efektów działań polityki społecznej. Na podstawie faktów historycznych efekty te zostały podzielone na takie kategorie, jak: (1) eskalacja problemu, który miał zostać rozwiązany, (2) eskalacja problemu przeciwnego do rozwiązywanego, (3) eskalacja całkiem innego problemu. Tego typu niezamierzone konsekwencje stanowią argument przeciwko polityce społecznej, które były już podnoszone przez klasycznych myślicieli, a obecnie są rozwijane przez współczesnych badaczy. Krytyka skupia się w głównej mierze na: pokusie nadużyć, jeździe na gapę, pułapkach motywacyjnych oraz na wypychaniu oddolnych inicjatyw i prywatnego zaangażowania.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.510.07
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jurek_L_Controversies_And_Paradoxes_Of_Social_Policy_Theoretical_2018.pdf 425,4 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back